pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

Kuba widziana z Europy Środkowo-Wschodniej Kula, Marcin (red.); Jóźwiak, Monika; Płachtański, Piotr 2000 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 32 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Kuba
Polska
Rosja
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 32
Autonomia de la costa atlantica nicaraguense: procesos y actualidad Osęka, Magdalena 2000 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 33 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Nikaragua
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 33
La economia de la coca en Bolivia Ługowska, Urszula 2001 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 34 Ekonomia
Polityka
Boliwia
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 34
Latin America and East central Europe. Studies in the history of ideas America Latina y Europa Centro-Oriental. Estudios sobre la historia de ideas Górski, Eugeniusz 2001 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 35 Historia
Ameryka Łacińska
Europa
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 35
"La generacion de los 70" - la militancia en las organizaciones de la izquierda revolucionaria en la Argentina en la decada 1966-76 Franas, Aneta 2002 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 36 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Argentyna
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 36
Komentarze prawdziwe (Wybór) / Comentarios reales (Seleccion) Vega, Garcilaso de la 1991 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 2 Historia
Historia - epoka prekolumbijska
Indianie - Inkowie
Andy
Peru
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 2
Nasza Ameryka / Nuestra America Marti, Jose 1991 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 3 Filozofia
Historia - XIX w.
Polityka
Kuba
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 3
Rasa kosmiczna (Wybór) / La raza cosmica (Seleccion) Vasconcelos, Jose 1993 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 4 Historia
Historia - XIX w.
Kultura
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 4
Uwagi o amerykańskiej inteligencji / Notas sobre la inteligencia americana Reyes, Alfonso 1994 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 5 Kultura
Nauka
Ameryka Łacińska
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 5
Utopia naszej Ameryki / La utopia de America Henriquez Urena, Pedro 1995 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 6 Filozofia
Kultura
Meksyk
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 6
Facundo. Cywilizacja i barbarzyństwo (wybór) / Facundo. Civilization y barbarie (seleccion) Sarmiento, Domingo Faustino 1996 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 7 Historia - XIX w.
Literatura
Ameryka Południowa
Argentyna
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 7
Peru na ścieżkach Ameryki (wybór) / Peru por los senderos de America Romero, Emilio 1996 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 8 Społeczeństwo
Peru
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 8
Stare i nowe ideały / Ideales viejos e ideales nuevos Ingenieros, Jose 1996 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 9 Filozofia
Nauka
Polityka
Ameryka Łacińska
Europa
Świat
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 9
Potrzeba utopii (wybór) / Necesidad de la utopia (seleccion) Ainsa, Fernando 1998 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 11 Filozofia
Ameryka
Ameryka Łacińska
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 11
"Wynalezienie" Ameryki / (fragmenty) La invencion de America (fragmentos) O'Gorman, Edmundo 1999 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 12 Filozofia
Historia
Ameryka
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 12
List z Jamajki / Carta de Jamaica Bolivar, Simon 1990 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 1 Historia
Historia - XIX w.
Historia - okres kolonialny
Historia - wojny o niepodległość
Polityka
Ameryka Łacińska
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 1
Brazylijski problem narodowy (wybór) / O problema nacional brasileiro (selecao) Torres, Alberto 1997 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 10 Filozofia
Historia
Historia - XIX w.
Polityka
Społeczeństwo
Brazylia
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 10
Stan i perspektywy stosunków gospodarczych Polski z Krajami Ameryki Łacińskiej Dembicz, Andrzej; Katarzyna, Dembicz [et. al.] 1997 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich, IRiSS K 2535 Ekonomia
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Polska
Percepcion y recepcion. Polonia - la Penisula Iberica - Latinoamerica Percepcja i recepcja. Polska - Półwysep Iberyjski - Ameryka Łacińska Adamczyk, Marzena (red.) 1994 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Katedra Iberystyki K 2536 Językoznawstwo
Kultura
Nauka o literaturze
Ameryka Łacińska
Hiszpania
Polska
Portugalia
10 lat CESLA 1988-1998, publikacja z okazji X-lecia działalnosci Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego Dembicz, Katarzyna; Sygowska, Grażyna (red.) 1998 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich K 2538 Nauka
Ameryka Łacińska
Polska

Strona 20 z 276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


     Wykonanie serwisu: QuatroNET