pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

Wealth and Hierarchy in the Intermediate Area Lange, Frederick W. (Ed.) 1991 Washington, D.C. Dumbarton Oaks Research Library and Collection K 0408 Archeologia
Etnografia / etnologia
Historia - epoka prekolumbijska
Kultura
Społeczeństwo
Historia
Indianie
Ameryka Środkowa
Soluciones negociadas a los conflictos armados internos de Centroamerica Tuta Alarcon, Carlos 1999 Bogota Universidad Autonoma de Colombia K 1955 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Ameryka Środkowa
La evolucion de la economia centroamericana en 1977 La evolucion... 1978 brak Naciones Unidas, Consejo Economico y Social, Comision Economica para America Latina C 21 Ekonomia
Ameryka Środkowa
CEPAL - documentos CEPAL/MEX/78/12
Industralizacion en Centroamerica 1960-1980 Industralizacion... 1983 Santiago de Chile Naciones Unidas C 48 / 30 Ekonomia
Handel
Polityka
Ameryka Środkowa
Estudios e Informes de la CEPAL No 30
Cristianismo y revolucion en Centroamerica Bermudez, Lilia; Castro, Teresa; Cavalla, Antonio 1980 Mexico D.F. UNAM, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Centro de Estudios Latinoamericanos C 151 / 4 Historia - XX/XXI w.
Mowy / listy
Polityka
Religia
Ameryka Środkowa
Serie: Analisis de Coyuntura 4
Historia de America Latina 14. America Central desde 1930 Bethell, Leslie (ed.) 2001 Barcelona Cambridge University Press; Editorial Critica K 1679 / 14 Historia - XX/XXI w.
Historia
Ameryka Środkowa
14 Serie Mayor
Ameryka Środkowa Kaczorowski, Bartłomiej (red.) 2006 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN K 3313 / 16 Atlasy / mapy / plany
Geografia
Ameryka Środkowa
Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata 16
Ameryka Środkowa Gruszczak, Artur 2007 Warszawa Wydawnictwo Trio K 3457 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Historia
Ameryka Środkowa
Historia Państw Świata w XX Wieku
Ameryka Środkowa: Costa Rica – Guatemala: Honduras – Nicaragua: Panama – Salwador Sawicki, Jerzy (oprac.) 1937 Warszawa brak K 3477 Handel
Geografia
Ekonomia
Ameryka Środkowa
Monografie Geograficzno-Handlowe Informatora Eksportowego V
Pre-columbian Maya graffiti : context, dating and function Jarosław Źrałka 2014 Kraków Wydawnictwo Alter K 4020 Indianie - Majowie
Sztuka
Ameryka Środkowa
Water management in ancient Mesoamerica : special issuue : proceedings of the 2nd Cracow Maya Conference, February 23-26, 2012, Cracow Źrałka, Jarosław ; Helmke, Christophe (eds) 2013 Kraków Institute of Archaeology Jagiellonian University C 221/5 Archeologia
Kongresy / seminaria
Ameryka Środkowa
Contributions in New World Archaeology Vol.5 Bibliogr. przy pracach. Prace w jęz. ang. i hisz. Streszcz. ang i hisz. przy pracach.
Contributions in New World Archaeology Kozłowski Janusz, Krzysztof (ed) et. al 2014 Kraków Institute of Archaeology Jagiellonian University C 221/6 Archeologia
Indianie - Majowie
Kultura
Ameryka Środkowa
Contributions in New World Archaeology Vol. 6 Bibliogr. przy pracach. Prace w jęz. ang. i hisz. Streszcz. ang i hisz. przy pracach.
Mesoamerican writing systems : special issuue : proceedings of the 3rd Cracow Maya Conference, February 21-24, 2013, Cracow Źrałka, Jarosław ; Helmke, Christophe ; Banach, Monika (eds) 2014 Kraków Institute of Archaeology Jagiellonian University C 221/7 Językoznawstwo
Kongresy / seminaria
Ameryka Środkowa
Contributions in New World Archaeology Vol. 7 Bibliogr. przy pracach. Prace w jęz. ang. i hisz. Streszcz. ang i hisz. przy pracach.
Making value, making meaning : techné in the Pre-Columbian world Costin, Cathy Lynne, ed. 2016 Washington Dumbarton Oaks Research Library and Collection K 4064 Archeologia
Historia - epoka prekolumbijska
Sztuka
Ameryka Środkowa
"Volume based on papers presented at the Pre-Columbian Studies Symposium 'Making Value, Making Meaning : Techné in the Pre-Columbian World,' held at Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D.C., on October 11-12, 2013"
Visegrad studies on Americas : past and present eds. Anna Bartnik, Agnieszka Małek, [reviewer Paweł Laidler] 2016 Kraków Księgarnia Akademicka K 4067 Historia
Polityka
Religia
Ameryka Północna
Kuba
Meksyk
USA
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
México y el Tratado trilateral de libre comercio : impacto sectorial Andere, Eduardo; Kessel, Georgina (comp.) 1992 Mexico ITAM : McGraw-Hill K 2855 Ekonomia
Handel
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Północna
Kanada
Meksyk
USA
Hacia un tratado de libre comercio en America del Norte Serra Puche, Jaime (presentacion) 1991 Mexico M.A. Porrua K 2881 Ekonomia
Handel
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Północna
Kanada
Meksyk
USA
Pointe-du-Buisson 4: quarante siecles d'archives oubliees Clermont, Norman; Chapdelaine, Claude 1982 Montreal Recherches Amerindiennes au Quebec K 0003 Archeologia
Ameryka Północna
Kanada
500 anos del encuentro de dos mundos. Una perspectiva polaca. Materiales del Simposio de la Universidad de Varsovia 26 de marzo de 1992 Dembicz, Andrzej; Wilkin, Jerzy (coordinacion) 1993 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 7 Kongresy / seminaria
Nauka
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Europa
Polska
CESLA - Studia i Materiały 7
La Republica de las Floridas 1817 - 1818 Arends, Tulio 1986 Caracas Academia Nacional de la Historia K 0647 Historia
Historia - XIX w.
Ameryka Północna
Hiszpania
USA
Estudios, Monografias, Ensayos No. 70

Strona 10 z 276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


     Wykonanie serwisu: QuatroNET